ارتودنسی

خدمات ارتودنسی شامل: ارتودنسی با براکت فلزی، ارتودنسی شفاف(نامریی)، ارتودنسی لینگوال (زبانی)، ارتوسرجری، اصلاح رشد فکی، باز کردن فضا برای دندان دایمی در حال رویش

ارتودنسی: واژه ی Orthodontics از دو واژه ی dontics و Ortho تشکیل شده است. واژه ی ortho به معنای مستقیم و مرتب است و واژه ی dontics به معنای دندان است. لذا ارتودنسی به معنای مرتب کردن دندانها میباشد. طی ارتودنسی ثابت، اجزای دستگاه که بخش اصلی آن براکت ها میباشد، به دندانها باند شده و جهت اصلاح موقعیت دندانها استفاده میشود.

ارتودنسی با براکت فلزی (Metal braces):

Meet Dr. Golshahi

این روش همچنان محبوب ترین و رایج ترین روش درمان ارتودنسی ثابت میباشد. علت این محبوبیت، سهولت کاربرد آنها و تنوع این براکت ها در کنار تسریع پروسه ی درمانی و حرکات دندانی میباشد. این روش درمانی خصوصا زمانی که فرد نیاز به درمان ارتودنسی به همراه جراحی فک (Orthosurgery) دارد، روش درمانی ارجح میباشد.

نمونه ای از ارتودنسی های انجام شده

قبل

بعد

قبل

بعد

5/5 - (2 امتیاز)