ترمیمی

ترمیم به پروسه جای گزینی نسج از دست رفته دندان به دنبال پوسیدگی یا شکستگی دندان را گویند. ترمیم ها انواع مختلفی دارند شامل ترمیم های مستقیم و غیر مستقیم. ترمیم های مستقیم یعنی ترمیم هایی که همان جلسه توسط دندانپزشک انجام می شود. ترمیم های غیر مستقیم، ترمیم هایی هستند که نیازمند قالب گیری و رفتن به لابراتوآر است و در نتیجه درمان دو جلسه ای است. ترمیم های مستقیم شامل ترمیم های همرنگ و غیرهمرنگ است مانند ترمیم های کامپوزیت و آملگام.

خدمات ترمیمی

Meet Dr. Golshahi

ترمیم های همرنگ (کامپوزیتی) امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده اند. این ترمیم ها برای دندان های قدامی و خلفی قابل انجام است. دندان های پوسیده و یا شکسته را با کامپوزیت به راحتی می توان درمان کرد. ترمیم های کامپوزیتی علاوه بر ظاهری زیبا، می توانند نسج ضعیف شده دندان به دلیل پوسیدگی وسیع را تقویت کرده و احتمال شکسته شدن دندان-ترمیم را در آینده کاهش دهند.

به این مطلب امتیاز دهید